Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Stockholmsgade
København, 2100
Denmark

35 25 39 39

Krebs´skole er stiftet den 15. August 1872 af overlærer C.P.J. Krebs og ligger på Østerbro, København.

P1000930.jpg

Undervisningsplaner

UNDERVISNINGsplaner
 

Undervisningsplaner er de overordnede mål for hvert fag gennem skoleforløbet. Da Krebs’ Skole følger Forenklede Fælles Mål henvises der til disse for alle fag - undtagen Latin.

UVM forenklede fælles mål
Undervisningsplan latin

Læseplaner er indholdsbeskrivelser af fagets progression over skoleforløbet.

Læseplaner:
Billedkunst
Biologi
Dansk
Engelsk
Fysik/Kemi
Geografi
Historie 
Håndarbejde
Idræt 
Kristendomskundskab 
Latin
Madkundskab 
Matematik
Natur/Teknologi
Samfundsfag
Sang
Tysk

Tilvalgsfag:
Filosofi, årsplan 7. klasse
Filosofi, årsplan 8. klasse
Fransk
Drama
Madkundskab, årsplan
Design og tekstil, årsplan 7. klasse
Design og tekstil, årsplan 8. klasse

Obligatoriske emner:
Færdselslære
Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Uddannelse og job