Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Stockholmsgade
København, 2100
Denmark

35 25 39 39

Krebs´skole er stiftet den 15. August 1872 af overlærer C.P.J. Krebs og ligger på Østerbro, København.

balloons.jpg

Traditioner

Traditioner
 

Skolens traditioner, mærkedage, fester

Den første skoledag

Kort efter det almindelige skoleår er begyndt, ankommer skolens yngste elever i børnehaveklasserne. Samme dag ankommer de nye 1. klasser. Deres ankomst er blevet grundigt forberedt i 5. klasserne, hvis elever efter en tradition, der stammer fra begyndelsen af 1920’erne, fungerer som værter for de nye elever. Hver elev i 5. klasse står klar til at modtage en gæst, og når alle de nye elever er ankommet, afbryder samtlige skolens klasser undervisningen, så hele skolen, lærere og elever, kan møde op i skolegården og byde de nye elever velkommen.

Skolens Fødselsdag

Fejres den 17. september, som i grunden slet ikke er den rigtige fødselsdag. Krebs’ Skole begyndte d. 15. august 1872. Men den 17. september 1878 flyttede man ind i Stockholmsgade 5, og denne dato har siden været anset som skolens fødselsdag. Fødselsdagen fejres med flaghejsning og springende guldæbler i forbindelse med opstillingen kl 8.45. Forældre og pårørende er meget velkomne. Forældre og pårørende inviteres endvidere til fødselsdagskage i skolegården kl. 11.30. Klokken 12.00 stiller skolens elever igen op i skolegården og afventer festdagens højdepunkt: ballonopstigningen. Eleverne har fri ca. kl. 12.30. Der uddeles festbolcher ved udgangen! Skolefritidsordningen er åben som sædvanlig.

Julefesten

Begynder de sidste uger op til jul. Skolen bliver udsmykket, gåderne hænges op og grisene slagtes. Det sidste sker i skolegården; under udfoldelse af et smukt ceremoniel aflives et geled lergrise, som i to uger har samlet ind til menighedsarbejdet ved to københavnske kirker - Holmens og Esajas. Julefesten finder sted i skolens gymnastiksal; her afsløres bl.a. gådernes løsning, og vinderne modtager deres præmier. Derefter opføres en komedie på Mester Jakel-teatret for de yngste klasser, mens der for de øvrige klasser opføres en komedie på vers fremført af skolens kor med solister. Julen 2018 opførtes Mester Jakel stykket ”Fyrtøjet” for eleverne i 1.,2. og 3. klasse. For skolens øvrige elever opførtes komedien ”De små synger”.

Fastelavnsmandag

Tøndeslagning afholdes for børnehaveklasserne og for 1.-5. klasse. Kattekonger i 2019 blev elever fra børnehaveklasse Krebs, 1. Christian den Tiende, 2. Christian den Fjerde, 3. Niels Ebbensen, 4. Tycho Brahe og 5. Bertel Thorvaldsen.

Forårets komme

Den dag, kastanjen i skolegården åbner sin første knop, byder vi foråret velkommen og tager fri dagen efter. I foråret 2019 sprang kastanjen ud fredag d. 22. marts og der holdes fri mandag d. 25 marts.

Idrætsdage

I slutningen af april afholdes Krebs’ Skoles idrætsdage over 2 dage på Østerbro Stadion. Den første idrætsdag er for 0.-4. klassetrin og den anden er for 5.-9. klassetrin. Der spilles fodbold, rundbold og basketball, løbes stafet, springes længdespring og leges diverse lege. Idrætsdagene indledes og afsluttes med fælles løb og sang.

Svendeprøven

En af skolens største fester finder sted en dag i maj. På denne dag afholder 1. klasserne deres svendeprøve. Forældrene indbydes til at overvære først en almindelig skoletime, dernæst selve svendeprøven, hvor det skal afgøres, om alle nu også har lært at læse. Efter at prøven er gennemført, afholdes der lodtrækning om, hvem der skal blæse i trompeterne. Når trompeterne har givet lyd, går begge klasser i lang procession hele skolen igennem, fra klasse til klasse,  for at meddele, at svendeprøven er omme, og overalt hilses de med klapsalver. Når de er vendt tilbage til deres klasse, bespises de på skolens bekostning med et kortvarigt måltid.

Afslutningsfesten

Afholdes den sidste dag før sommerferien. I den overdækkede skolegård samles elever og forældre samt gamle elever for at tage afsked med de klasser, som nu forlader os og for at sætte punktum på skoleåret. Festens højdepunkt er klokkerens pensionering. 

Krebs’ Skoles pris

Da skolen i 1972 fejrede sin 100 års fødselsdag, oprettede man af ”Skolebestyrer Erik Schmidts Mindefond” en pris kaldet Krebs´ Skoles Pris, og det bestemmes, at prisen hvert eller hvert andet år skal tildeles en person, der har gjort en indsats til gavn og glæde for den danske skole. Prisen er blevet uddelt til Erik Kjersgaard, Ingrid Skovgaard, Nils Malmros, Bo Bramsen, F.J. Billeskov Jansen, Ib Spang Olsen, Bent Jørgensen, Gotfred Hartmann, Erik Hansen, Mogens Jansen, Mogens Vemmer, Niels Birger Wamberg, Vibeke Stybe, Jørn Lund, Palle Lauring, Piet Van Deurs, Knud W. Jensen, Halfdan Rasmussen, Benny Andersen, Benny Andersen, Johannes Møllehave og Susse Wold.

Mindefondens bestyrelse består af Per Arnoldi, Lars Bærentsen, Patricia Asbæk, advokat Per Magid og skolens bestyrer.


Elevernes inddragelse og medansvar for skoledagen kommer konkret til udtryk i varetagelsen af en række funktioner:

PRÆFEKTER

Et antal elever fra sjette klasse varetager tilsynsopgaver i frikvartererne i samarbejde med skolens lærere (gård- og gangvagter).

VÆRTER

Elever fra femte klasse modtager ved skoleårets start en gæst fra en af de kommende første klasser. På første klassernes første skoledag tager værten i mod gæsten, præsenterer sig og har som væsentligste opgave at vise gæsten rundt på skolen, herunder at gæsten bliver bekendt med placering af elevtoiletter og faglokaler. Værten bistår endvidere gæsten i forbindelse med bl.a. opgaverne som ordensduks.

FLAGMAND

En elev fra sjette klasse modtager dagligt i første frikvarter instruks fra skolebestyreren om elevfødselsdage. Flagmanden henter og anbringer flag ved fødselarens pult eller bord og står ligeledes for indsamling af fødselsdagsflag.

KLOKKER

I slutningen af skoleåret vælges fire elever - to piger og to drenge – fra fjerde klasse til at varetage klokkerhvervet i femte klasse. En af eleverne er overklokker. Klokkeren ringer alle undervisningstimer ud. I det gamle skolehus med skolens klokke og for skolens øvrige lokaler ved brug af elektriske klokker. Ved juleafslutningerne og ved sommerafslutningen ringes henholdsvis året og skoleåret ud. Æreshvervet som klokker ophører ved udgangen af femte klasse og markeres med en pensionering ved sommerafslutningen.

SKOLEPATRULJER

Et antal elever fra sjette klasse uddannes af en repræsentant fra Færdselspolitiet til at bistå elevernes ankomst til skolen – primært ved fodgængerovergangen på Sølvtorvet.