Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Stockholmsgade
København, 2100
Denmark

35 25 39 39

Krebs´skole er stiftet den 15. August 1872 af overlærer C.P.J. Krebs og ligger på Østerbro, København.

P1000960.jpg

Mål Med Undervisningen

Mål Med Undervisningen
 

Krebs’ Skole følger Undervisningsministeriets forenklede Fælles Mål i alle de fag der undervises i på skolen. Der undervises dog ikke i kristendomskundskab på 7. og 9. klassetrin og der afholdes ikke prøve efter 9. klasse i kristendomskundskab.

Der undervises i latin på 9. klassetrin ud fra skolens egen læse- og undervisningsplan, da faget ikke findes i forenklede Fælles Mål.

Link til forenklede Fælles Mål for alle fag. http://www.emu.dk/modul/oversigt-over-introduktion-til-fagene