Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Stockholmsgade
København, 2100
Denmark

35 25 39 39

Krebs´skole er stiftet den 15. August 1872 af overlærer C.P.J. Krebs og ligger på Østerbro, København.

P1000948.jpg

Opskrivning på Venteliste

opskrivning på venteliste


Ved opskrivning på venteliste til Krebs’ Skole bedes nedenstående skema udfyldes.
Under iagttagelse af Persondataforordningen af 25. maj 2018 gør vi opmærksom på, at skolen ved denne opskrivning opbevarer personlige data om såvel jer som jeres barn. Ved indsendelse af denne blanket gives der accept af, at skolen opbevarer disse data indtil 1 år efter optagelse har fundet sted/kunne have fundet sted, hvorefter de slettes. Adresseændring eller ønske om sletning fra listen før tid, kan meddeles kontoret skriftligt
Privatlivspolitik (GDPR)

Børnehaveklasse

1. – 9. Klasse