Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Stockholmsgade
København, 2100
Denmark

35 25 39 39

Krebs´skole er stiftet den 15. August 1872 af overlærer C.P.J. Krebs og ligger på Østerbro, København.

P1000896.jpg

Optagelsesprocedure

OPTAGELSESPROCEDURE


børnehaveklasse

Alle forældre til børn opskrevet på venteliste til børnehaveklasse vil i september måned, året før skolestart, modtage et brev fra Krebs’ Skole. Er ønsket om optagelse stadig aktuelt bekræftes dette over for skolen. Børnehaveklasserne sammensættes i løbet af efteråret. Arbejdet hermed er færdiggjort senest ved udgangen af januar måned i året før skolestart. Der afholdes informationsmøde for forældre, til elever optaget i børnehaveklassen, i slutningen af maj måned forud for skolestart.


1. – 9. klasse

Ved ledige pladser på de pågældende klassetrin indkaldes forældre til elever på skolens venteliste til en indledende orienteringssamtale med skolens ledelse. Tilbydes eleven optagelse på skolen gennemføres en optagelsessamtale før skolestart, for at sikre indplacering på rigtigt klassetrin. Optagelsessamtalen varetages af dansk- og matematiklærer på det søgte klassetrin.