Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Stockholmsgade
København, 2100
Denmark

35 25 39 39

Krebs´skole er stiftet den 15. August 1872 af overlærer C.P.J. Krebs og ligger på Østerbro, København.

P1000911.jpg

Fag

FAG

Fagenes timefordeling på klassetrin

 

Klassetrin

Bh. Kl.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Dansk

 

9

7

7

7

7

6

6

6

7

Regning og matematik

 

6

6

6

6

6

6

5

5

5

Engelsk

 

2

2

3

4

4

4

3

4

Tysk

 

3

4

4

3

Latin

 

4

Bibelhistorie

 

1

1

1

1

1

1

1

Kristendom

 

1

1

2

2

2

2

2

2

1

Samtidsorientering

 

1

2

Geografi

 

2

2

1

Biologi

 

2

2

2

Fysik

 

1

2

3

2

Natur og teknik

 

2

2

2

3

3

Skrivning

 

2

2

1

1

Billedkunst

1

1

1

1

1

1

1

Håndarbejde

 

1

1

1

Hjemkundskab

 

1

1

Sang

1

1

1

1

1

1

Gymnastik

 

4

3

3

2

2

2

2

2

2

Bevægelse

 

3

2

 

 

 

 

 

 

 

Klassens tid

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Tilvalg

 

2

2


Timer i alt

 

27

28

28

29

29

30

32

33

33

 


Børnehaveklassen
Børnehaveklassernes skoledag er ikke lektionsopdelt, dog har de undervisning med faglærer i musik og billedkunst.

Tilvalgsfag i 7. klasse
Fransk, billedkunst, håndarbejde / design, madkundskab, musik.

Tilvalgsfag i 8. klasse
Fransk, filosofi, håndarbejde / design.