Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Stockholmsgade
København, 2100
Denmark

35 25 39 39

Krebs´skole er stiftet den 15. August 1872 af overlærer C.P.J. Krebs og ligger på Østerbro, København.

cleo3-temp-25.jpg

Prøveafholdelse

Prøveafholdelse
 

Interne årsprøver

Krebs’ Skole afholder hvert år før sommerferien interne årsprøver for 2. – 8. klasse.
2., 3., 4. og 5. klassernes prøver forløber som klasseprøver i to udvalgte fag. Forældre er velkomne til at overvære disse prøver.
I 6., 7. og 8. klasse afholdes ligeledes en prøve i to udvalgte fag. Prøveformen er mundtlig og kan enten være en individuel eller en gruppeprøve. Efterfølgende gives der karakter for indsatsen. 

interne Årsprøver

Årsprøver 2019 kan ses her fra juni 2019

Nationale test

Krebs’ Skole benytter undervisningsministeriets nationale test til at evaluere elevernes færdigheder i de respektive fag. De nationale test betragtes som et arbejdsredskab for læreren til at videreudvikle undervisningen i de givne klasser.
Information om nationale test ses her:                                                                                                                                                             https://uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Elevplaner-nationale-test-og-trivselsmaaling/Nationale-test

Terminsprøver

Der afholdes hvert år en terminsprøve for 8. klasserne og to terminsprøver for 9. klasserne. Disse foregår på samme måde som de afsluttende prøver i 9. klasse.

Folkeskolens prøver 2019

Krebs' Skole afholder folkeskolens prøver i alle fag der undervises i på 9. klassetrin - samt latin.

Regler og bekendtgørelser

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen
Bekendtgørelse om anvendelse af computer
Love og retningslinjer vedrørende de afsluttende prøver
Bekendtgørelse om folkeskolens afsluttende prøver og karaktergivning
Hjælpemidler 1
Hvornår er en prøve begyndt
Komme for sent til eksamen eller afgangsprøve
Klagemuligheder

Folkeskolens prøver 2019                                                                                                            

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proeveterminer-proevefag-og-planer/foreloebig-proeveplan-maj-juni-2019

Udtræksfag folkeskolens prøver 2018-19

Udtræksfag 2019

Prøveplan for mundtlige prøve 

Prøveplan 2019