Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Stockholmsgade
København, 2100
Denmark

35 25 39 39

Krebs´skole er stiftet den 15. August 1872 af overlærer C.P.J. Krebs og ligger på Østerbro, København.

P1000983.jpg

Historie

Historie


Krebs’ Skole er stiftet den 15. august 1872 af daværende inspektor ved Metropolitanskolen, overlærer C.P.J. Krebs.

I de første seks år af sin eksistens boede skolen forskellige steder. Den begyndte hjemme hos inspektor Krebs på 3. sal i Sortedamsgade (nu: Sortedams Dossering), og den flyttede siden først til Tordenskjoldsgade og dernæst til Nørregade 20. Men inspireret og bistået af en kreds af forældre byggede skolen i 1878 sit eget hus, huset i Stockholmsgade 5. Den 17. september 1878 drog skolen af sted fra Nørregade, væk fra byen, ud til Stockholmsgade, og tog det nye hus i besiddelse. I en lang årrække, helt frem til 1959, har dette hus i Stockholmsgade 5 været rammen om hele skolen, om samtlige dens klasser og alle dens discipliner. Den gamle skolebygning i Stockholmsgade 5 er stadig rammen om 1. til 5. klasses undervisning.

I takt med ændrede skolelove påbegyndtes allerede i løbet af 1950'erne en udvidelse af undervisningsaktiviteten. Fra det oprindelige 5-årige forløb til først et 7-årigt, så 9-årigt og endelig et 10-årigt forløb, og nye bygninger måtte anskaffes. Beboelsesejendommene Stockholmsgade 7 og 9 blev købt, og i takt med beboernes fraflytning blev ejendommen indrettet til skoleformål. Ligeledes blev der  i 1960 opført et lavt pavillonbyggeri til klasse- og faglokaler, hvormed skolens nuværende bygningsmæssige udformning blev skabt.