Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Stockholmsgade
København, 2100
Denmark

35 25 39 39

Krebs´skole er stiftet den 15. August 1872 af overlærer C.P.J. Krebs og ligger på Østerbro, København.

sfo-2-new.jpg

Mål med SFO

Mål med SFO
 

Krebs' Skoles fritidsordning tilbydes til elever fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Fritidsordningen rummer 160 børn, fordelt på seks grupper, og har til huse i Stockholmsgade nr. 7. Hver børnegruppe har tilknyttet to pædagoger, og disse har ansvaret for barnets trivsel, samt for forældrekontakten og samarbejdet med skolen.

Fritidsordningen har som primært formål at tilbyde børnene et meningsfyldt og lærerigt rum efter skoletid, hvor de får mulighed for at udvikle sociale og personlige kompetencer under pædagogisk supervision.

Vi har en anerkendende tilgang til barnet, hvilket betyder, at vi respekterer børnenes forskellighed og giver plads til variation og særegenhed. Som voksne opfatter vi os selv som aktive rollemodeller, der hver især repræsenterer forskellige personlige og didaktiske kompetencer, som vi søger at udnytte gennem en bred vifte af aktiviteter.

Respekten for forskellighed går igen i vores pædagogiske tilgang til børnene. Vi lægger vægt på, at børnene lærer at respektere deres kammeraters forskellighed, samt at motiver skal tolkes ud fra et individuelt perspektiv. Det er vores erfaring, at børnene trives og at konflikter minimeres ved denne tilgang. Samtidig tolererer vi ikke mobberi og grimt sprog mellem børnene.

Link til SFO: http://www.krebssfo.dk/