Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Stockholmsgade
København, 2100
Denmark

35 25 39 39

Krebs´skole er stiftet den 15. August 1872 af overlærer C.P.J. Krebs og ligger på Østerbro, København.

P1000839.jpg

Ledelse / Bestyrelse

LEDELSE

Skolebestyrer Mikael Fink-Jensen
Viceinspektør Carl Ole Nielsen


BESTYRELSE

General Counsel Nicolai Boserup (formand)
Direktør Janne Moltke-Leth (næstformand)
Direktør Iben Marburger Juul
Jurist Mette Dunker
Økonomidirektør Samuel Magid
Britt Sisseck (Suppleant)

Tilsynsførende over for undervisningsministeriet:
Malene Falck Christens


Referat af Forældrekredsmøde

Referat af Forældrekredsmøde pdf