Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Stockholmsgade
København, 2100
Denmark

35 25 39 39

Krebs´skole er stiftet den 15. August 1872 af overlærer C.P.J. Krebs og ligger på Østerbro, København.

P1000919.jpg

BACKUP Boglister

Boglister


Boglister til skoleåret 2015 / 2016

I forbíndelse med anskaffelse af bøger til det kommende år, kan man enten vælge at købe bøgerne direkte fra forlagene eller på Arnold Busch hjemmeside, hvor de enkelte klassers boglister er tilgængelige. Ved køb direkte fra forlagene benyttes skolens anvininger på forfattere/titel og ISBN-numre.  Til tider kræver forlagene at man opgiver skolens kode, som er: 101083.

Det understreges at der er andre muligheder i forbindelse med anskaffelse af skolebøgerne. Arnold Busch er blot én af mange.

Arnold Busck E-handel
Rødovre Centrum 116
2610 Rødovre
Telefon: 36 72 12 52
E-mail: web@busck.dk
Webside: www.arnoldbusck.dk/krebs

Udover bøgerne på boglisten kan der, da Krebs’ Skole fra næste skoleår i højere grad vil benytte it-baserede lærermidler, komme udgifter til web-adgange og udgifter til enkelte bøger fra små forlag, som skolen selv bestiller hjem som klassesæt. Dette gøres for at nedbringe forsendelsesomkostninger og ekspeditionsgebyrer for forældrene.

Vi henstiller til at skolebøgerne købes i god tid før skolestart for at sikre at eleven har samtlige bøger inden påbegyndelse af undervisningsåret.

Med venlig hilsen
Gitte Buus
Skolebibliotekar
35 25 39 32