Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

5 Stockholmsgade
København, 2100
Denmark

35 25 39 39

Krebs´skole er stiftet den 15. August 1872 af overlærer C.P.J. Krebs og ligger på Østerbro, København.

P1000971.jpg

BACKUP Årsplaner

Årsplaner


Årsplaner er lærerens oversigt over indholdsmæssige valg til årets undervisning i det givne fag. Årsplaner er foreløbige arbejdsplaner som tilpasses fortløbende elevernes forudsætninger og tidsforbrug.

Børnehaveklassen Krebs
Dansk og MatematikBilledkunst, Sang

Børnehaveklassen Krohn
Dansk og MatematikBilledkunstSang

1. Christian den Tiende
BilledkunstDanskHåndarbejdeHistorieIdræt, KristendomMatematikSangSkrivning

1. H.C. Andersen
BilledkunstDanskHåndarbejdeHistorieIdrætKristendomMatematikSangSkrivning

2. Absalon
BilledkunstDansk, EngelskHåndarbejdeHistorieIdrætKristendomMatematikNatur / TeknikSangSkrivning

2. Christian den Fjerde
BilledkunstDanskEngelskHåndarbejdeHistorieIdrætKristendomMatematikNatur / TeknikSangSkrivning

3. Niels Ebbesen
BilledkunstDanskEngelskHåndarbejdeHistorieIdrætKristendomMatematikNatur / TeknikSang

3. Peter Tordenskjold
BilledkunstDanskEngelskHåndarbejdeHistorieIdrætKristendomMatematikNatur / TeknikSang

4. Hans Egede
BilledkunstDanskEngelskHistorieIdrætKristendom, MadkundskabMatematikNatur / TeknikSang

4. Tycho Brahe
BilledkunstDanskEngelskHistorieIdrætKristendomMadkundskabMatematikNatur / TeknikSang

5. Bertel Thorvaldsen
BilledkunstDanskEngelskHistorieIdrætKristendomMadkundskabMatematikNatur / TeknikSang

5. Ludvig Holdberg
BilledkunstDanskEngelskHistorieIdrætKristendomMadkundskabMatematikNatur / TeknikSang

6. H.C. Ørsted
Billedkunst, BiologiDanskEngelsk, Fysik / Kemi, GeografiHistorieIdrætKristendomMatematik, Tysk

6. Knud Rasmussen
BilledkunstBiologiDanskEngelskFysik / KemiGeografiHistorieIdrætKristendomMatematikTysk

7. St.St. Blicher
BiologiDanskEngelsk, Filosofi, FranskFysik / KemiGeografi, HåndarbejdeHistorieIdræt, MatematikTysk

7. N.F.S Grundtvig
BiologiDanskEngelsk, Filosofi, FranskFysik / KemiGeografiHåndarbejdeHistorieIdrætMatematikTysk

8. Carl Nielsen
BiologiDanskEngelskFilosofiFranskFysik / KemiGeografiHåndarbejdeHistorieIdræt, Kristendom, KunsthistorieMatematik, SamfundsfagTysk

8. N.W. Gade
BiologiDanskEngelskFilosofiFranskFysik / KemiGeografiHåndarbejdeHistorieIdrætKristendomKunsthistorieMatematikSamfundsfagTysk

9. J.TH. Lundby
BiologiDanskEngelskFysik / KemiGeografiHistorieIdræt, LatinMatematikSamfundsfagTysk

9. Wilh. Marstrand
BiologiDanskEngelskFysik / KemiGeografiHistorieIdrætLatinMatematikSamfundsfagTysk